Logistics

Logistics

Logistic

Kinh doanh ngành Logistic:

I. Dịch vụ logistics được cung cấp bao gồm (Theo Nghị định 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017):

1. Dịch vụ xếp dỡ container (trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay);

2. Dịch vụ kho bãi container thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển;

3. Dịch vụ kho bãi thuộc dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải;

4. Dịch vụ chuyển phát;

5. Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa;

6. Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan (bao gồm cả dịch vụ thông quan);

7. Dịch vụ khác, bao gồm các hoạt động sau:

 • Kiểm tra vận đơn;
 • Dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa;
 • Kiểm định hàng hóa;
 • Dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng;
 • Dịch vụ nhận và chấp nhận hàng;
 • Dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải;

8. Dịch vụ hỗ trợ bán buôn, hỗ trợ bán lẻ bao gồm cả:

 • Hoạt động quản lý hàng lưu kho;
 • Thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa và giao hàng;

9. Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển;

10. Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường thủy nội địa;

11. Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt;

12. Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ;

13. Dịch vụ vận tải hàng không;

14. Dịch vụ vận tải đa phương thức;

15. Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật;

16. Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác;

17. Các dịch vụ khác do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics và khách hàng thỏa thuận phù hợp với nguyên tắc cơ bản của Luật thương mại.

II. Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics:

1. Thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể thuộc dịch vụ logistics nêu trên phải đáp ứng các điều kiện đu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ đó. Mỗi dịch vụ logistics được quy định cụ thể bởi văn bản quy định kinh doanh cho ngành logictics đó.

2. Thương nhân tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh logistics bằng phương tiện điện tử có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác, ngoài việc phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với các dịch vụ cụ thể, còn phải tuân thủ các quy định về thương mại điện tử.

III. Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistics:  

Hầu hết các ngành kinh doanh dịch vụ logictics có nhà đầu tư nước ngoài đều bắt buộc phải có nhà đầu tư Việt Nam (hoạt động theo hình thức liên doanh)

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện dịch vụ cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới được cung cấp dịch vụ logistics theo các điều kiện sau:

 1. Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển (trừ vận tải nội địa):
 • Công ty vận tải biển nước ngoài được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp;
 • Được thành lập các công ty vận hành đội tàu treo cờ Việt Nam;
 • Hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%.;
 • Tổng số thuyền viên nước ngoài làm việc trên các tàu treo cờ quốc tịch Việt Nam (hoặc được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của các công ty này tại Việt Nam không quá 1/3 định biên của tàu.
 • Thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam.
 1. Trường hợp kinh doanh dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển (có thể dành riêng một số khu vực để cung cấp các dịch vụ hoặc áp dụng thủ tục cấp phép tại các khu vực này):
 • Được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%;
 • Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 1. Trường hợp kinh doanh dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay:
 • Được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%;
 1. Trường hợp kinh doanh dịch vụ thông quan thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển:
 • Được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước;
 • Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 1. Trường hp kinh doanh các dịch vụ khác, bao gồm các hoạt động sau: Kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, kiểm định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải:
 • Được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước (không giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nhưng bắt buộc phải có nhà đầu tư trong nước).
 1. Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường thủy nội địa, dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt:
 • Được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%.
 1. Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ:
 • Được thực hiện thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%;
 • 100% lái xe của doanh nghiệp phải là công dân Việt Nam.
 1. Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng không;
 2. Trường hợp kinh doanh dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật:
 • Đối với những dịch vụ được cung cấp để thực hiện thẩm quyền của Chính phủ được thực hiện dưới hình thức doanh nghiệp trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước sau ba năm hoặc dưới hình thức doanh nghiệp trong đó không hạn chế vốn góp nhà đầu tư nước ngoài sau năm năm, kể từ khi nhà cung cấp dịch vụ tư nhân được phép kinh doanh các dịch vụ đó;
 • Không được kinh doanh dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải.
 • Việc thực hiện dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật bị hạn chế hoạt động tại các khu vực địa lý được cơ quan có thẩm quyền xác định vì lý do an ninh quốc phòng;

Đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng, chúng tôi sẽ thực hiện hỗ trợ quý khách với tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành tốt công việc của Quý khách:

Điện thoại: 0918151166 – 0913156831

Email: luatsunguyenthuthuy@gmail.com


Tin tức liên quan


Bình luận
 • Đánh giá của bạn

Tư vấn miễn phí LH: 0918151166

Khoan đã, chúng tôi có món quà cho bạn

Đã thêm vào giỏ hàng