Thành lập công ty

Những thắc mắc thường gặp khi thành lập công ty:

Trước khi dự định thành lập công ty các doanh nhân đôi khi có những thắc mắc cần được tư vấn như sau:

1. Thành lập Công ty sẽ phát sinh những loại thuế gì? Có các loại thuế cơ bản  sau: Thuế môn bài phát sinh sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tùy thuộc vào vốn điều lệ đăng ký ( trên 10 tỷ năm đóng 3 triệu, dưới 10 tỷ năm đóng 2 triệu), Thuế VAT thông thường 10% sau khi đã khấu trừ nếu bạn đăng ký theo phương pháp khấu trừ); Thuế thu nhập cá nhân nếu có thuê lao động trả lương cao hơn mức giảm trừ bản thân và nười phụ thuôc ( giảm trừ bản thân 9 triệu, người phụ thuộc 3,6 triệu), thuế TNDN 20% tính trên lợi nhuận, ngoài ra có thuế xuất nhập khẩu ( nếu có hoạt động xuất nhập khẩu), thuê tiêu thụ đặc biệt đối với kinh doanh mặt hàng có yêu cầu đóng loại thuế này, thuế môi trường… Nguyên tắc là phát sinh loại thuế nào thì phải đóng thuế đó, không phát sinh thì không đóng;

 


Tư vấn miễn phí LH: 0918151166

Khoan đã, chúng tôi có món quà cho bạn

Đã thêm vào giỏ hàng