Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới 2023

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới 2023

  1. Luật đất đai sửa đổi vừa kết thúc lấy ý kiến ngày 15/03/2023, tháng 10/2023 kỳ họp Quốc hội nếu thông qua thì Luật sẽ có hiệu lực vào ngày 01/7/2024. Do đó việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ có những vấn đề khó khăn hơn, cụ thể:
  1. Bỏ khung giá đất: đồng nghĩa là mỗi địa phương sẽ ban hành bảng giá dựa trên giá đất phổ biến trên thị trường và biến động giá đất thay vì theo khung giá đất như hiện hành, điều này cũng có khả năng bảng giá đất của mỗi địa phương sẽ cao hơn.

Luật đất đai năm 2013 quy định Bảng giá đất được xây dựng căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành

Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

  • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
  • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
  • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
  • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;….

2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

Tại khoản 2 Điều 137 luật đất đai sửa đổi:

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 135 của Luật này mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì được công nhận quyền sử dụng đất nếu có các điều kiện như sau:

a) Thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai;

b) Thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì được Nhà nước ghi nhận là người đang sử dụng đất tại thời điểm đăng ký, được tạm thời quản lý đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ.

Luật đất đai sửa đổi quy định thêm nội dung là đất không thuộc trường hợp lấn, chiếm, ngoài ra còn quy định thêm là nếu không đủ điều kiện quy định thì chỉ được Nhà nước ghi nhận là người đang sử dụng đất tại thời điểm đăng ký, được tạm thời quản lý đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ. Điều này luật đất đai năm 2013 không quy định.

Hãy gọi cho chúng tôi, nếu cần được hỗ trợ:

Luật sư Nguyễn Thị Thu Thủy

Điện thoại: 0918.151.166

Email: khaitamtrilaw@gmail.com

Địa chỉ: 186 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM


Tin tức liên quan

Mua bán nhà đất
Mua bán nhà đất

308 Lượt xem

Mua bán nhà đất, nhà ở
Làm giấy hồng
Làm giấy hồng

249 Lượt xem

Làm giấy hồng
Tư vấn nhà đất
Tư vấn nhà đất

216 Lượt xem

Xác định diện tích đất ở khi có đất vườn, ao trong trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất
Dịch vụ làm giấy tờ nhà đất 
Dịch vụ làm giấy tờ nhà đất 

206 Lượt xem

Dịch vụ làm giấy tờ nhà đất  Tại Công ty Luật Khai Tâm Trí giúp khách hàng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất một cách nhanh chóng, đúng hạn
Nhà ở hình thành trong tương lai
Nhà ở hình thành trong tương lai

329 Lượt xem

Nhà ở hình thành trong tương lai
Tiền sử dụng đất
Tiền sử dụng đất

199 Lượt xem

Tiền sử dụng đất
Thuê nhà
Thuê nhà

196 Lượt xem

Hợp đồng thuê nhà

Bình luận
  • Đánh giá của bạn

Tư vấn miễn phí LH: 0918151166

Khoan đã, chúng tôi có món quà cho bạn

Đã thêm vào giỏ hàng