Giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh:

Luật Khai Tâm Trí sẽ tư vấn các nội dung liên quan đến giấy phép kinh doanh:

Để xin giấy phép kinh doanh cần phải chuẩn bị các nội dung sau:

 1. Chọn loại hình để thành lập doanh nghiệp;
 2. Tên doanh nghiệp dự định đặt;
 3. Vốn điều lệ;
 4. Thành viên góp vốn, cổ đông, chủ sở hữu, người đại diện pháp luật;
 5. Ngành nghề doanh nghiệp kinh doanh;
 6. Địa chỉ trụ sở chính:
 7. Dấu của doanh nghiệp:

Luật Khai Tâm Trí tư vấn các nội dung cụ thể để xin giấy phép kinh doanh như sau:

 1. Loại hình doanh nghiệp gồm: cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn loại hình phù hợp với mục đích và quy mô kinh doanh của mình gồm Công ty cổ phần; công ty TNHH hai thành viên trở lên; công ty TNHH một thành viên; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;
 2. Tên doanh nghiệp: gồm 2 thành phần chính là loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Ví dụ: Công ty TNHH ABC…..

        Doanh nghiệp không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh               nghiệp đã đăng ký;

 1. Vốn điều lệ: là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Thời hạn góp vốn điều lệ: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giấy phép kinh doanh), không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

 1. Thành viên góp vốn, cổ đông, chủ sở hữu:
 • Những người sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp (không được cấp giấy phép kinh doanh): Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân……; (Điều 17 Luật doanh nghiệp: Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp)
 • Người đại diện pháp luật: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5. Ngành nghề doanh nghiệp kinh doanh: Khi lập thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh. Theo quy định luật doanh nghiệp 2020, ngành nghề kinh doanh không ghi trên Giấy phép kinh doanh.

6. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: không cần cung cấp giấy tờ chứng minh địa chỉ trụ sở chính:

         7. Dấu của doanh nghiệp: Dấu doanh nghiệp bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp.

Hãy để Luật Khai Tâm Trí tư vấn, thực hiện cho bạn ngay từ bước đầu khởi nghiệp với chi phí, thời gian hợp lý nhất, đừng ngừng ngại hãy gọi cho chúng tôi, liên hệ theo:

Điện thoại: 0918151166 – 0913156831

Email: luatsunguyenthuthuy@gmail.comtuvanphuoclinh@gmail.com


Tin tức liên quan


Bình luận
 • Đánh giá của bạn

Tư vấn miễn phí LH: 0918151166

Khoan đã, chúng tôi có món quà cho bạn

Đã thêm vào giỏ hàng