Hình sự

Hình sự

Hình sự

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại tức là khi có đơn yêu cầu của bị hại thì cơ quan có thẩm quyền mới được khởi tố, nếu người bị hại hoặc người đại diện của bị hại rút đơn thì cơ quan có thẩm quyền không được khởi tố, khi đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức.

 Theo quy định tại Điều 155 Luật tố tụng hình sự hình sự 2015 quy định Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại, khi người bị hại có đơn yêu cầu quy định tại khoản 1 của 10 điều luật sau:

1. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (khoản 1 Điều 134)

2. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (khoản 1 Điều 135)

3. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội (khoản 1 Điều 136)

4. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (khoản 1 Điều 138)

5. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính (khoản 1 Điều 139)

6. Tội hiếp dâm (khoản 1 Điều 141)

7. Tội cưỡng dâm (khoản 1 Điều 143)

8. Tội làm nhục người khác (khoản 1 Điều 155)

9. Tội vu khống (khoản 1 Điều 156)

10. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (khoản 1 Điều 226)

 

Như vậy mặc dù người bị hại hoặc đại diện của họ rút đơn yêu cầu khởi tố đối với các tội quy định trong bộ luật hình sự nêu trên, nhưng khi có căn cứ xác định hành vi phạm tội của người bị khởi tố định khung khoản 2 trở lên đối với các tội trên của bộ luật hình sự thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng.

Đừng ngừng ngại hãy liên hệ với Luật Khai Tâm Trí, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn:

Điện thoại: 0918151166 – 0913156831

Email: luatsunguyenthuthuy@gmail.comtuvanphuoclinh@gmail.com


Bình luận
  • Đánh giá của bạn

Tư vấn miễn phí LH: 0918151166

Khoan đã, chúng tôi có món quà cho bạn

Đã thêm vào giỏ hàng